Praktijk voor Kindercoaching & Remedial Teaching

Welkom

In mijn Praktijk Kindercoaching & Remedial Teaching Anouk Uitslag begeleid ik kinderen of jongeren en hun ouders bij het leren van schoolse vaardigheden en het leren groeien als persoon. Op de weg naar volwassenheid moet een kind veel leren. Iedere leeftijdsfase heeft weer nieuwe uitdagingen. Ook ouders moeten daarin leren en meebewegen met hun kind(eren). Onderweg kan van alles gebeuren waardoor het even niet zo goed lukt. Als kindercoach kan ik dan helpen om het kind de eigen kwaliteiten en mogelijkheden te laten ontdekken en die te gebruiken in situaties die voor het kind moeilijk zijn.

Remedial Teaching (RT) betekent opnieuw lesgeven. Opnieuw lesgeven is nodig als schoolse kennis en vaardigheden niet voldoende beheerst wordt. Dit betekent dat ik als RT’er een kind begeleid bij het eigen maken van specifieke kennis en vaardigheden van de schoolvakken, mijn expertise ligt met name bij (begrijpend) lezen, spelling en rekenen.