Remedial Teaching

Remedial Teaching

Remedial Teaching ofwel RT, betekent opnieuw lesgeven. Deze begeleiding is in het onderwijs in het leven geroepen voor leerlingen bij wie het leren niet makkelijk/vanzelf gaat. RT geeft kinderen extra individuele specifieke begeleiding en ondersteuning op maat. Als RT’er ben ik gespecialiseerd in Sleeplezen (zie hieronder) en zelf ben ik erg enthousiast over theaterleesboeken. De uitdaging voor mij is om ook uw kind enthousiast aan het lezen te krijgen. Wanneer je gemotiveerd bent, kun je grote sprongen maken.
Naast RT lezen bied ik ook hulp aan kinderen die moeite hebben met andere schoolse vakken zoals spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Wat is Sleeplezen?
Blijft je leestempo achter, ben je aan het hakken en plakken of ben je een radende lezer? Dan is Sleeplezen wellicht voor jou de oplossing. Bij het Sleeplezen worden de woorden gelijk met elkaar verbonden. Vloeiendheid en tempo zijn daarbij de belangrijkste items. De begeleider geeft plaats en richting aan en bepaalt het leestempo. Omdat het lezen al zo lang niet goed ging, heeft het lezen vaak tot de nodige frustraties en angsten geleid. Daarop is maar een antwoord: Een altijd positieve benadering.
(evt. zie www.sleeplezen.nl)