Werkwijze

Werkwijze en algemene voorwaarden

 • U kunt uw kind aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon of het sturen van een e-mail.
 • Het kan gebeuren dat u de voicemail krijgt, spreek dan gerust een boodschap in. Afspraken vinden plaats op maandag t/m donderdag.
 • Tijdens het maken van een afspraak kunt u de reden van uw aanmelding toelichten.
 • We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.
 • Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik bij het coachen in principe tegelijk met u en uw kind. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen. Na overleg kan er voor gekozen worden dat uw kind alleen komt. Bij hulpvragen die onder remedial teaching vallen, werk ik in principe alleen met uw kind. De cursus “Snel Leren=Leuk Leren” wordt gegeven zonder ouders.
 • Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.
 • De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 5 afspraken al veel verandert in uw situatie.
 • U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.
 • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • De gesprekken bij het coachen zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.